Naciśnij przycisk, by odbyć wirtualny spacer po naszej restauracji i odwiedzić 1200 m2 najlepszego azjatyckiego miejsca w Warszawie!
Azia Concept sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Jana Pawła II 82 lok. 1.05, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000633403, NIP: 1132916587, numer telefonu kontaktowego: 516 390 604, kontaktowy adres e-mail: kontakt@azia.pl

Godziny składania zamówień: 12:00 - 20:00