Projekt

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Współpracujemy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (PRO WM 2014-2020).

 

Wszelkie pytania można kierować do nas pocztą elektroniczną na nasz adres e-mail: kontakt@azia.pl

Godziny składania zamówień: 12:00 - 20:00